Selected HVCs


छनाैट भएका मूल्य श्रृखलाहरु 

१ तरकारी

२ फलफूल

३ च्याउ 

४ मह

५ अालु

६ मसुराे 

७ अदुवा

८ मसला बाली

९ वीउ (तरकारी तथा खाद्यन्नबाली )

१० अाैषधिजन्य जडीबुटी तथा सुगन्धित बाली  (NTFP/MAPs)