Grants


S.N. Title
1 अनुदान बर्ग २ काे लागि पूर्ण व्यवसायिक याेजनाकाे ढाँचा (अद्यावधिक)
2 अनुदान बर्ग ३ काे लागि पूर्ण व्यवसायिक याेजनाकाे ढाँचा (Word Document)
3 अनुदान बर्ग २ काे लागि पूर्ण व्यवसायिक याेजनाकाे ढाँचा (Word Document)
4 अनुदान बर्ग १ (१५००० अमेरिकी डलर भन्दा कम) काे लागि व्यवसायिक अवधारणा पत्रकाे ढाँचा
5 अनुदान बर्ग २ काे लागि पूर्ण व्यवसायिक याेजनाकाे ढाँचा
6 अनुदान बर्ग २ काे लागि व्यवसायिक अवधारणा पत्रकाे ढाँचा
7 अनुदान बर्ग १ (१५००० अमेरिकी डलर भन्दा बढी) काे लागि व्यवसायिक अवधारणा पत्रकाे ढाँचा
8 अनुदान बर्ग ३ काे लागि पूर्ण व्यवसायिक याेजनाकाे ढाँचा
9 अनुदान बर्ग ३ काे लागि व्यवसायिक अवधारणा पत्रकाे ढाँचा
10 कृषि–व्यवसाय अनुदान सहयोगका लागि आवेदन दर्ता गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना
11 कृषि व्यवसाय अनुदान सहयोगका लागि आवेदन आव्हान सम्वन्धि सूचना (चौंथो कल)
12 कृषि व्यवसाय अनुदान सहयोगका लागि आवेदन आव्हान सम्वन्धि सूचना (तेस्रो कल)
13 test
14 test report